បំពង់ថ្នាំកូត

បំពង់ថ្នាំកូតគ្មានថ្នេរ

បំពង់ថ្នាំកូតគ្មានថ្នេរ

CRA (corrosion ទំហំធន់) បំពង់ clad និងបំពង់តម្រង់ជួរអនុវត្តសម្រាប់បរិស្ថានប្រឆាំងនឹងការច្រេះ, ដែលពួកគេត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជា
កម្មវិធី WhatsApp លើបណ្តាញជជែកកំសាន្ត!